Visie

In de komende jaren zal op het gebied van “toeleveren” een verdere professionalisering worden gevraagd. Digitalisering van bedrijfsprocessen zal daar een onderdeel van zijn (Industrie 4.0). Onze klanten moeten steeds sneller kunnen inspelen op marktveranderingen en zullen zich focussen op dát deel van de bedrijfsvoering waar de grootste toegevoegde waarde voor de markt wordt gecreëerd en waar risico’s te overzien zijn.
Voor een aantal bedrijfsactiviteiten zoals “ontwikkelen, produceren en assembleren”, zullen OEM’s strategische uitbestedingsafwegingen moeten maken om het tempo van de markt te kunnen volgen.
Als gevolg hiervan ontstaan kansen voor specialistische toeleveringsbedrijven.

De ideale toeleverancier levert:

Expertise:
Engineering en Supply Chain Management om technisch vroegtijdig invloed uit te
kunnen uitoefenen en om toelevering, fabricage en assemblage logistiek soepel in te richten:
Flexibiliteit:     
Inrichting van het productieprocessen is gericht op het snel volgen van fluctuaties
van de markt. Dit betekent continue en efficiënt kunnen volgen van capaciteit naar klantbehoefte.
Efficiency:        
Lean, kosten efficiënte organisatie- en productiemethodieken