Applicatie Expertise

In de afgelopen jaren heeft VDL Industrial Modules applicatie expertise ontwikkeld en geborgd voor diverse markten.
Hiermee zijn wij een volwaardige gesprekspartner voor onze klanten en is er ten volle  inzicht in het toepassingsgebied van de te ontwikkelen technologie.
De borging van applicatie expertise vindt plaats in competentiecentra en over verschillende bedrijven heen in technologieclusters.

De applicatie expertise domeinen binnen VDL Industrial Modules zijn:

  • Energie & Batterij Management;
  • Optics & LED verlichting;
  • Airflow & Temperature Management;
  • Ontwerp Frame & Covering;

In een kennismakingsgesprek kunnen we onderzoeken welke expertise het best aansluit op uw behoeftes.

Neem hiervoor contact op met info@vdlindustrialmodules.nl of bel naar +31 (0)492 50 58 00.